GRAFİK TASARIM DERSİ

Bütün dönemlere ait konu başlıkları " Ders İçerikleri " bölümünde bulunmaktadır.

 Grafik Tasarım; bir düşünceyi, bir kurumu, bir ürünü geniş kitlelere tanıtmak amacıyla hazırlanan, ilk düşünceden, ilk eskizlerden sonra yap-bozlarla devam eden ve eleştiri ve yorumlardan sonra, orjinal bir çalışmayla sonuçlanan süreci dile getiren bir kavramdır. İki boyutlu yüzey üzerinde (bu yüzey: kağıt, tahta, cam ve hatta otobüs ve apartmanların dış cepheleri olabileceği gibi, TV ekranı ve web sayfası da olabilir) sunulan yine iki boyutlu görsel iletişim aracıdır. Temelinde de görsel tasarım ilke ve prensipleri vardır. Bunlar artistik ve estetik elemanlardan ( denge, ritm, armoni, espas, hareket, kompozisyon vb.) oluşur.

Tasarım süreci sonucunda ortaya konan özgün çalışmalar (afiş, logo, amblem vb.) baskı teknikleri aracılığıyla çoğaltılırlar.Grafik ürünler yaşam boyu kalıcı değildirler. Çok arzu edilmese de, zaman içerisinde değişikliklere uğrayabilirler.İlişkiler, kavramlar hatta moda gibi dış ve iç etkenler kurumsal kimliklerin de değişmesine neden olabilirler. (Yüzyıllık zaman dilimi içerisinde Renault otomobil firmasına ait amblemdeki değişiklikler veya Arçelik firmasının yıllarca kullandığı amblem ve logosunu yenilemesi gibi.)

Grafik Tasarım Anasanat atölyesi, Anabilim Dalımızı oluşturan dört disiplinden (resim, baskıresim, heykel ve grafik tasarım) biridir. Lisans öğrencilemiz ilk iki yarıyıl ortak sanat dersleri aldıktan sonra, başarısına bağlı olarak bu dört disiplinden birini seçerler.Grafik Tasarım Anasanat Atölyesi bu seçimlerde her zaman en çok tercih edilen dal olmaktadır.Grafik Tasarım Anasanat atölyesi; fakültemizin genel amaçları doğrultusunda mezunlarımızı; ilköğretim okullarıyla, liselere Resim-iş öğretmeni olarak yetiştirmenin yanısıra, diğer çalışma alanlarında da (yaratıcı grafiker, grafik tasarımcısı veya art direktör olarak, reklam sektörü ve özel kurumlarda) iş bularak yaşamlarını sürdürebilecek, gerekli bilgi, beceri ve donanımları kazandırmayı amaçlar.

Grafik tasarım dersleri tam donamımlı atölyelerde, beş ile oniki kişilik gruplarla 3. 4. 5 ve 6. yarıyıllarda haftada 10 saat ve 7 ile 8. yarıyılda da haftada 12 saat olarak işlenmektedir. Ayrıca bu yarıyıllarda öğrencilerimizin diğer sanat ve formasyon derslerini de alarak yetişmeleri sağlanmaktadır.

Grafik tasarım dersleri; sanatsal yaratma ve hayalgücü, gözlem, araştırma ve üretkenlik gibi kişisel nitelikler gerektirir. Öncelikle; Grafik tasarım elemanları ile biçimsel ve estetik elemanları kavrayıp, bunlarla ilgili deneysel ve uygulamalı çalışmalar yaparak kazanılan artistik ve estetik bilgilerin daha sonra grafik tasarım uygulamalarında kullanılmaları sağlanır. Ayrıca tipografi ve tipografik sayfa düzeni ile grafik tasarım ilişkisini kavramaları ve bu ilkeleri tasarımlarında kullanabilme becerileri geliştirilir. Uygulamalar bu temel üzerine (önce klasik yöntemlerle; boya, fırça ve kalem gibi) oturtulur ve daha sonra bilgisayar destekli çalışmalara geçilir. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, FlashCS4 gibi yazılımlarla basılı ve hareketli medya grafik tasarım ürünlerini gerçekleştirebilirler. Derslerde iki boyutlu, görsel tasarım ürünleri ( kurumsal kimlik, afiş, logo, amblem, kitap kapağı, dergi kapağı ve mizampajı, kartvizit, antetli mektup kağıdı ve zarfı, broşür, cd kapakları, takvim, illüstrasyon çalışmaları), ambalaj tasarımı, kitap tasarımı, sergileme grafiği gibi üç boyutlu tasarımlar ile hareketli medya (web ortamı, interaktif medya grafiği gibi) konular olarak ele alınmaktadır.*

Ayrıca; fotoğrafçılık alanında da (temel ve ileri düzeyde olmak üzere) öğrencilerimizin bu alanda teknik bilgi ve becerileri geliştirilmektedir. Klasik ve Digital fotoğraf makineleri kullanılarak çekilen fotoğraflar, digital ortamda işlenerek tasarım çalışmalarında kullanılır ve bu fotoğraflar yıl sonunda sergilenir.

Öğrencilerimizin; çağdaş grafik tasarım uygulamalarını ve alanında uzmanlaşmış tasarımcıların çalışmalarını görmeleri sağlanarak, estetik ve artistik yaklaşımlarının gelişmesi hedeflenir. Her öğrenci konu olarak aldığı projeyi istenilen sürede tamamlayıp sınıf içi eleştirel ortamda sunar. Hafta sonları reklam ajanslarında çalışarak iş deneyimi kazanırlar. Multimedya araçlarını kullanabilir ve atölye içindeki internet olanaklarından yararlanarak inceleme ve araştırmalarını daha verimli sürdürebilir. Öğrencilerimiz dört yıllık eğitim süresinin sonında öğretmen olabilecekleri gibi ajanslarda da grafik tasarımcı olarak çalışabilecek düzeyde mezun olurlar. İsteyen öğrencilerimiz lisansüstü eğitime (master ve doktora düzeyinde olmak üzere) devam edebilirler.Not: Yukardaki bu yazıyı uzun zaman önce yazmışım. Silip yenisini koymak yerine okuyucuya nereden nereye geldiğimizi daha kolay algılaması için günümüzdeki değişiklikleri aşağıya koymayı uygun buldum.

Bu söylediğim değişiklikler Grafik Tasarım eğitimiyle ilgili değil kuşkusuz. Bölümümüzdeki alan derslerimizin haftalık süreleriyle ilgili. Yani haftada 12 saat olan derslerimiz ne yazık ki haftada 6 saate düşürüldü. Desen derslerimiz sadece 1. yarı yıl işlenmekte ve öğrencilerimiz bir daha desen çizmemektedirler. Güzel sanatlar eğitiminde desenin önemini kim yadsıyabilir ki... Kuşkusuz bu sanatsal etkinlik yoğunluğundan uzaklaşma öğrencilerimizde motivasyon eksikliğine neden olmaktadır. Bizlerden resim-iş öğretmeni değil sadece öğretmen yetiştirmemiz istenmektedir. Kaldı ki mezunlarımızın çok büyük bir bölümü de atamaları gerçekleşmediği için zaten öğretmen olamamaktadırlar. Öğretmen yetiştirme programımız tekrar gözden geçirilmeli. Mezun olan her öğrenci KPSS aldatmacasına son verilerek atanmalı ya da öğrencilerimize atanmama durumunda hayatta kalabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırabilecek dersleri ve içerikleri yeniden düzenlenmelidir.

En iyisi ne biliyormusunuz? Eğitim Fakülteleri kapatılarak, "Güzel Sanatlar, Edebiyat veya Fen fakültelerine" dönüştürülmelidir. İsteyen öğrenciler 4 yıl lisans eğitiminden sonra iki yarıyıl mesleki formasyon eğitimi alarak öğretmenlik haklarını kazanmalıdırlar.

Mevcut durumda mezunlarımızın pek çoğu öğretmen olamamakta, almış oldukları eğitime bağlı olarak özel sektörde de iş bulamamaktadırlar.

Bu da sadece gençlerimizin değil, hepimizin sorunudur elbette.

Doç. Dr. Arif Ziya TUNÇ