KİTAPLIĞIM

Kitaplığımda bulunan kitapların bir kısmının listesi

Lona Kuçuradi - Etik
Lona Kuçuradi - Sanata Felsefeyle Bakmak
Lona Kuçuradi - İnsan ve Değerleri
Lona Kuçuradi - Çağın Olayları Arasında
Aristotales – Nikomakhos a Etik
Bertrand Russel – Batı Felsefesi Tarihi
Annemarie Pieper – Etiğe Giriş
Özlem Doğan – Etik Ahlak Felsefesi
George Lukacs – Estetik
İsmail Tunalı - Estetik
İsmail Tunalı - Grek Estetiği
İsmail Tunalı - Marksist Estetik
Benedetto Croce – Estetik
Charles Lalo – Estetik
Deis Huisman – Estetik
Hakkı Hünler – Estetiğin Kısa Tarihi:
Modern Kültür ve Sanat Üzerine Felsefi Bir Araştırma
Alexis Bertrand – Ahlak Felsefesi
Sıtkı M. Erinç – Sanatın Boyutları
Nejat Bozkurt – Sanat ve Estetik Kuramları
Jean Paul Sortre – Estetik Üzerine Denemeler
Aziz Çalışlar – Günümüzde Sanatsal Kültür ve Estetik
Adnan Turani – Çağdaş Sanat Felsefesi
Cevad Memduh Atlar – Sanat Felsefesi Üzerine
Mukadder Çakır Aydın – Sanatta Eleştirellik
Bedia Akarsu – Çağdaş Felsefe
Ahmet Cevizci – Felsefe Sözlüğü
Frederick Copleston – Felsefe Tarihi
Armand Cuviller – Felsefe Yazılarından Seçilmiş Metinler
M. Kagan – Estetik ve Sanat Dersleri
M. Kagan – Güzellik Bilimi Olarak Estetik ve Sanat
Herbet Read – Sanatın Anlamı
Afşar Timuçin – Estetik
Ludwig Wittgenstein – Estetik, Ruhbilim,
Dinsel İnanç Üstüne dersler ile Söyleşi
Nejla Arat – Estetik Değerler
Immanuel Kant – Ethica: Etik Üzerine Dersler
Taylan Altuğ – Kant Estetiği
Aleandre Kojeve – Helgel Felsefesine Giriş
Ceyhun Atuf Kansu – Söylevi Okurken
John Berger – Görme Biçimleri
Tom Grill-Mark Scanlon – Fotoğrafta Kompozisyon
Avid Ogilvy – Bir Reklamcının İtirafları
John Berger – Ve Yüzlerimiz,
Kalbim, Fotoğraflar Kadar Kısa Ömürlü
John Berger ­- Sanat ve Devrim
Susan Sontag - Fotoğraf Üzerine
Vilem Flusser – Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru
Server Tanilli – Uygarlık Tarihi ders Notları
Server Tanilli – Din ve politika
John Berger – Anlatmanın Bir Başka Biçimi
Emre Becer - Modern Sanat ve Yeni Tipografi
Friedrich Nietzsche – Ahlakın Soy Kütüğü Üzerine
Bedrettin Cömert - Estetik
Nejat Bozkurt - Sanat ve Estetik kuramları
Bedrettin Cömert – Croce’nin Estetiği
İnci San – Sanat Eğitimi
Sabit Kalfagil – Kompozisyon
Jim Aitchison – Basın İlanı Böyle Yapılır
Alice Twemlow - Grafik Tasarım Ne içindir?
Hayri Yanık - Masaüstü Yayıncılık
Marshall Mcluhan – Gutenberg Galaksisi
Tevfik Fikret Uçar – Görsel İletişim ve Grafik Tasarım
Namık Kemal Sarıkavak – Sayısal Tipografi
Namık Kemal Sarıkavak – Çağdaş Tipografinin Temelleri
Dilek Bektaş – Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi
Gisele Freund – Fotoğraf ve Toplum
Emre İkizler Faruk Akbaş – Fotoğraf Teknik Okumaları
Scott Kelby – Dijital Fotoğrafçının El Kitabı
Anthony Julius - Transgressions The Offences of Art
Walter Benjamin - Pasajlar
Platon - Devlet
Zygmunt Bauman - Sosyolojik Düşünmek
Ekrem Akurgal - Anadolu Kültür Tarihi
Simon Garfield - Tam Benim Tipim
Joseph Champbell - Yaratıcı Mitoloji
Soner Yalçın - Bu Dinciler O Müslümanlara Benzemiyor
Kayıt Bedri Rahmi Eyüboğlu - Büyük İnsanlık Nazım Hikmet Kendi Sesinden Şiirler
Helen Armstrong - Grafik Tasarım Kuramı / Tasarım Alanından Okumalar