Çukurbaskılar

ÇUKURBASKI (İntaglio), üzerinden baskı alınacak kalıp olarak metal levhaların (bakır veya çinko) kullanıldığı bir tekniktir. Burada kalıp boya alması istenen yerlerin özel ağızlı uçlarla kazınması ya da kimyasal yöntemlerle metalin aşındırılmasıyla hazırlanır. Boya tamponlarla metal kalıp üzerindeki çukurlara doldurulur. Boya verilmiş kalıp üzerine önceden ıslatılarak yumuşak hale gelen kağıt koyularak çukurbaskı presinden geçirilir. Böylece çukur alanlardaki boyanın kâğıda geçmesiyle baskıresim tamamlanmış olur.

Albrecht DÜRER, REMBRANDT, Francisco de GOYA, Edouart MANET, Henri MATİSSE ve ülkemizden Mürşide İÇMELİ, Fevzi KARAKOÇ, Ergin İNAN, Hayati MİSMAN, Aydın AYAN ve Hasip PEKTAŞ akla gelen isimlerdir.