KİTAPLIĞIMDAN SEÇMELER

İonna KUÇURADİ  – Etik

İonna KUÇURADİ – Sanata Felsefeyle Bakmak

İonna KUÇURADİ – İnsan ve Değerleri

İonna KUÇURADİ  – Çağın Olayları Arasında

ARİSTOTALES – Nikomakhos a Etik

Bertrand RUSSEL – Batı Felsefesi Tarihi

Annemarie PIPER – Etiğe Giriş

Özlem DOĞAN – Etik Ahlak Felsefesi

George LUKACS – Estetik

İsmail TUNALI– Estetik

İsmail TUNALU – Grek Estetiği

İsmail TUNALI – Marksist Estetik

Benedetto CROCE – Estetik

Charles LALO – Estetik

Deis HUISMAN – Estetik

Hakkı Hünler – Estetiğin Kısa Tarihi: Modern Kültür ve Sanat Üzerine Felsefi Bir Araştırma

Alexis BERTRAND – Ahlak Felsefesi

Sıtkı M. ERİNÇ – Sanatın Boyutları

Nejat BOZKURT – Sanat ve Estetik Kuramları

Jean Paul SORTRE – Estetik Üzerine Denemeler

Aziz ÇALIŞLAR – Günümüzde Sanatsal Kültür ve Estetik

Adnan TURANİ – Çağdaş Sanat Felsefesi

Cevad Memduh ATLAR – Sanat Felsefesi Üzerine

Mukadder Çakır AYDIN – Sanatta Eleştirellik

Bedia AKARSU – Çağdaş Felsefe

Ahmet CEVİZCİ – Felsefe Sözlüğü

Frederick COPLESTON – Felsefe Tarihi

Armand CUVILLER – Felsefe Yazılarından Seçilmiş Metinler

KAGAN – Estetik ve Sanat Dersleri

KAGAN – Güzellik Bilimi Olarak Estetik ve Sanat

Herbet READ – Sanatın Anlamı

Afşar TİMUÇİN – Estetik

Ludwig WITTGENSTEIN – Estetik, Ruhbilim, Dinsel İnanç Üstüne dersler ile Söyleşi

Nejla ARAT– Estetik Değerler

Immanuel KANT – Ethica: Etik Üzerine Dersler

Taylan ALTUĞ – Kant Estetiği

Aleandre KOJEVE – Hegel Felsefesine Giriş

Ceyhun Atuf KANSU – Söylevi Okurken

John Berger – Görme Biçimleri

Tom Grill-Mark SCANION – Fotoğrafta Kompozisyon

Avid OGILVY – Bir Reklamcının İtirafları

John BERGER – Ve Yüzlerimiz, Kalbim, Fotoğraflar Kadar Kısa Ömürlü

John BERGER ­- Sanat ve Devrim

Susan SONTAG – Fotoğraf Üzerine

Vilem FLUSSER – Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru

Server TANİLLİ – Uygarlık Tarihi ders Notları

Server TANİLLİ – Din ve politika

John BERGER – Anlatmanın Bir Başka Biçimi

Emre BECER – Modern Sanat ve Yeni Tipografi

Friedrich NIETZSCHE – Ahlakın Soy Kütüğü Üzerine

Bedrettin CÖMERT – Estetik

Nejat BOZKURT – Sanat ve Estetik kuramları

Bedrettin CÖMERT – Croce’nin Estetiği

İnci SAN – Sanat Eğitimi

Sabit KALFAGİL – Kompozisyon

Jim AITCEHISON – Basın İlanı Böyle Yapılır

Alice TWEMLOW– Grafik Tasarım Ne içindir?

Hayri YANIK  – Masaüstü Yayıncılık

Marshall MCLUHAN – Gutenberg Galaksisi

Tevfik Fikret UÇAR– Görsel İletişim ve Grafik Tasarım

Namık Kemal SARIKAVAK– Sayısal Tipografi

Namık Kemal SARIKAVAK – Çağdaş Tipografinin Temelleri

Dilek BEKTAŞ – Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi

Hasip PEKTAŞ – Ekslibris

Gisele FREUND – Fotoğraf ve Toplum

Emre İKİZLER- Faruk AKBAŞ – Fotoğraf Teknik Okumaları

Scott KELBY – Dijital Fotoğrafçının El Kitabı

James JOYCE – Ulysses