Yüksekbaskılar

YÜKSEKBASKI (Relief), üzerinden baskı alınacak kalıp olarak ağaç ya da linolyumun kullanıldığı, beyaz çıkması istenen yerlerin özel ağızlı bıçaklarla oyularak, boya alması istenen yerlerin de yüksekte bırakılarak baskı alınan bir tekniktir. Sanatçı tarafından hazırlanan kalıba merdaneyle boya verilir, üzerine kâğıt konularak presten geçirilir. Böylelikle kalıp üzerindeki imge kâğıda aktarılmış olur.

Pablo PİCASSO, Paul GAUGUİN, Karl Schmidt-ROTRUFFf, Hab GRİESHABER ile ülkemizden Mustafa ASLIER, Nevzat AKORAL, Turgut ZAİM, Gören BULUT, Arif Ziya TUNÇ akla gelen isimlerdir.