Siyah & Beyaz

FOTOĞRAFLARIMIN ÖZGÜNLÜK (BİRİCİKLİK) BELGESİ VE BASKI KALİTESİ

Kişisel sanatsal ve estetik kaygılarımın etkileri, yaratıcılığımı ortaya koymaya çalıştığım fotoğraflarımda kendini gösteriyor. Fotoğrafı kendi sanat tarzım ve deneyimime göre yeniden yorumlamaya çalışıyorum. Bir görsel sanat tekniği olarak fotoğrafta yeni açılımlar arıyorum. Bu düşünce kapsamında gerçekleştirdiğim son dönem çalışmalarım bir kolaja benzese de kolajdan daha farklı bir birleştirme yaptığım kolayca anlaşılır. Fotoğraflarımın bu yönleriyle izleyicide daha farklı duygular yaratacağını tahmin ediyorum. Burada fotofüzyon olarak adlandırdığım birbirini tamamlayan pek çok fotoğraf katmanını kullanarak yeni bir fotoğrafik görüntü oluşturmaya çalışıyorum Bu yeniden düzenlemelerimi Photoshop ve diğer yazılımlar kullanarak gerçekleştiriyorum.

Fotoğraflarımda yağlıboya resimlerde olduğu gibi, biriciklik esasına dayalı olarak bazı kurallara uyarak, (farklı boyutlarda da olsa) sınırlı sayıda basarak ve her baskı için, toplam baskı sayısı ve o çalışmanın kaçıncı baskı olduğunu belirten kesirli bir sayıyla (örneğin; 5/25), kendi el yazımla baskının arkasına, kurşun kalemle yazıyorum.

Bu Sınırlı sayıdaki baskılarım Güzel Sanatlar baskısında uzmanlaşmış yerel bir matbaa tarafından, yüksek kaliteli özel baskı kağıtlarına, ışıktan etkilenmeyecek özel boyalarla yapılmaktadır. Orijinallik Sertifikası ile gelen tüm baskılar, numaralandırılmadan ve imzalanmadan önce tarafımdan ayrı ayrı kalite kontrolünden geçirilir. Ardından yukarda belirtilen esaslar doğrultusunda imzalanır.

Sert taban (0,5cm. deko.) üzerine sıvanmış ve asılmaya hazır olarak gelmektedir.

* Farklı baskı boyutu, kenarlarda beyaz boşluk (paspartulu) veya paspartusuz, masif (4 cm derinliğinde ve ön yüzü 0,8 cm genişliğinde) çerçeveli ya da çerçevesiz tercihler karşılanır.

 

Baskı : Canon Image Prograf – ipf 9000 s Modeli
Baskı Kağıdı : Canon Parlak Fotoğraf Kağıdı, 220gr
3M Mat laminasyon
Renk : Canon Lucia Pigmenti
Matbaa : www.grafsan.com
info@grafsan.com