Ekslibris

Ekslibris, çoğaltma teknikleri kullanılarak ve estetik kaygılarla elde edilen, küçük boyutlu (uzun kenarı 13 cm. den büyük olamaz) baskıresimdir. Özgünlüğü de baskıresim sanatında olduğu gibi sanatçısı tarafından imzalanması ve numaralandırılmasıyla sağlanır. Yanı sıra boyutlarının küçük oluşu ve üzerinde mutlaka “Ekslibris” sözcüğü ile kimin için yapıldığını belirten yazı olması gibi ön koşulları vardır. Bu yönüyle etiket işlevini gördüğünü de söyleyebiliriz. Ekslibris aslında mülkiyet (tapu gibi) belgesidir. Kitap kapaklarının iç yüzüne yapıştırılan ve kitabın kime ait olduğunu (yazarını değil) belirten görsel bir belgedir.

Ekslibris sanatçıları yaratılarını kişisel üsluplarına, sipariş veren müşterinin ilgi ve isteği doğrultusunda ve kendilerine yakın buldukları bir çoğaltma tekniğiyle oluşturur. Bir baskıresim türü olarak, Avrupa’da 15.y.y dan beri yapılmasına ve bilinmesine karşın ülkemizde doksanlı yıllarda Hasip PEKTAŞ Hocanın dikkati sayesinde gündeme geldi. Ekslibris ile geç tanışılmış olunsa da, sevindirici olan, bu tekniğin sanat ortamımızda, güzel sanatlar eğitimi alan öğrenciler ile ekslibrise ilgi duyan sanatçılar tarafından heyecanla benimsenmesi ve gittikçe artan bir oranda uygulanır olmasıdır. Günümüzde sanatçılarımız estetik ve plastik yapılanma bağlamında, oldukça çarpıcı eserleriyle uluslararası başarılara imza atmaktadır. Ekslibris sanatındaki bu çaba ve arayışlar onun toplum tarafından da tanınırlığını arttırmıştır. Bu arada, “İstanbul Ekslibris Derneği” nin tüm sanatçılara açık, ulusal ve uluslararası düzeyde Ekslibris yarışmaları ve sergileri düzenleyerek bu sanatın gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtmemiz gerek.