AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Arif Ziya TUNÇ
Akademisyen & Sanatçı

Kişisel Bilgiler
Doğum Tarihi: 12 Haziran 1953
Doğum Yeri: Elazığ

EĞİTİM

1970- İmroz Atatürk İlk Öğretmen Okulu Mezunu
1971- İzmir Namık Kemal Lisesi Mezunu
1974- Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü Mezunu
1985- İzmir Türk-Amerikan Kültür Derneği Mezunu
1987- D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Lisans Tamamlama
1994- D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Bölümü Mezunu “Özgün Baskıresimde Kişisel Yaratıcılık ve Biçimlendirmeler” konulu tezi ile
1997- D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Bölümü  Doktora (Sanatta Yeterlik) Programı Mezunu ve “Düşünsel ve Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Baskıresim Sanatı” konulu tezi ile

ÇALIŞMA HAYATI

1970-1971  Manisa – Gördes, Köseler Köyü İlk Okulu öğretmeni
1974-1977  Hatay- Samandağ Ortaokulu Resim-iş öğretmeni
1977-1979  Askerlik hizmeti (Yedek Subay Ulş.Tğm)
1979-1980  İzmir Torbalı, Ayrancılar Ortaokulu Resim-iş öğretmeni
1980-1990  İzmir Buca Lisesi Resim Öğretmeni
1990-1997  İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni
1998 (21 Ocak) UNESCO AIAP-UPSD Üyeliği
18 Kasım 1998  D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi A.B.D. Öğretim Görevlisi oldu
14 Haziran 2000  Yrd. Doçent  oldu
22 Mayıs 2006  Doçent oldu
17 Ekim 2011  Profesör oldu
Kasım 2014 T.C. Dış İşleri  Bakanlığı Sanat Danışma Kurulu Üyeliği
Şubat 2019  D.E.Ü.Senatosu üyesiyken emekliye ayrıldı
Kasım 2021  Karşıyaka-İZMİR’de kendi atölyesini açtı

VERDİĞİ KONFERANS VE SEMİNERLER

“Baskıresmin Tanımlanması ve işaretlenmesi”, B.E.F. Çok Amaçlı Salon, 28 Şubat 2002

“Grafik Tasarım ve 3D MAX Uygulamaları”, B.E.F. Çok Amaçlı Salon, 03 Nisan 2003

“Baskıresim Sanatı ve Kültürümüzdeki Yeri”, İzmir – EMOT Toplantı Salonu, 12 Şubat 2004

“Baskıresimde Teknik ve Estetik Değerler Açısından Sanatçı Yaklaşımları” İnci Tarakçıoğlu Atölyesi -İZMİR, 06 Haziran 2004

“Fotoğrafta  Grafiksel Yaklaşımlar”  EFSA Fotoğraf Derneği, KARŞIYAKA, 1 Aralık 2007

“The Art of Printmaking and Turkish Printmaking” ESAD, Porto, Portekiz, 22 Eylül 2008

“Plastik Sanatlar Arşivinin Etkin Kullanım Yöntemleri”, (İki yazarlı) B.E.F. Çok Amaçlı Salon, 18 EKİM 2010

“Fotoğrafı nasıl Değerlendirelim?” İnci Tarakçıoğlu Atölyesi -İZMİR, 08 Mart 2012

“Fotoğrafı Nasıl Çekelim? Tercihli Ayarlar” İktisat Fakültesi Mezunlar Derneği Toplantı Salonu, 01 Aralık 2017

“Grafik Tasarımda Kültüre Bağlı Ayırt Edici Özellikler”, (İki Yazarlı), Fırat Ün. Sanat ve Estetik Sempozyumu, 19-20-21 Nisan 2019,  Elazığ

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

“Tüketici Toplumun Sanatı Pop-Art ve Kaynakları Açısından Kitle İletişim Araçları”, Atatürk Üni. Kazım Karabekir E.F.Dergisi, Sayı 8, s. 113-121, 2003

“Baskıresim Sanatı ve Kültürümüzdeki Yeri” Sanat Yazıları II, Hacettepe Üni. GSF yayınları, s. 99-107, 2004

“Baskıresmin Tanımlanması ve İşaretlenmesi”, D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Yayınları, 2005

“Köy Enstitülerinde Sanat Eğitimi ve Dönem Yöneticilerinin Sanata Yaklaşımları” D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Yayınları, 2010

“Fotoğrafta Grafiksel ve Resimsel Yaklaşımlar” Sanat ve Tasarım Dergisi Marmara Üni. GSF. Yayınları, İstanbul,  2011

“Türkiye’de 1980 Sonrası  Bilimsel Araştırmalar ve Sanatsal Yaratılar ile Sayısal Fotoğraf Arasındaki etkileşim”, (İki Yazarlı)

“Kurumsal Kimlik Tasarımları Ve Kültürel Farklılıklar (IKEA ve Koçtaş Örnekleri)”, (İki Yazarlı)    Art-e Sanat Dergisi, Cilt II, Sayı 22, s. 338-374, 2018

 

PROJELER

* Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi, “Plastik Sanatlar Arşivi”

* D.E.Ü., BAP destekli “Bilimde ve Sanatta Etkileşimli/Sayısal Fotoğraf Stüdyosu Projesi”- 2009

 

ULUSAL BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE SUNULAN VE BASILAN BİLDİRİLER

“Modernizm ve Postmodern Kavramı ve Postmodern bir Gezgin; Eric FISCHL” Kırıkkale Üni. Fen ve Edebiyat Fak. “Bir Metafor Olarak Yol ve Yolculuk” sempozyum, 10 Aralık 2004, KIRIKKALE

“Grafik tasarım Eğitiminin Gerekliliği”, 18 Mart Üni. “Eğitim Kongresi”, 2009,  ÇANAKKALE

“Kişisel Varoluş Sorunsalı olarak ‘80 Sonrası Sanat” Bilim Kongresi. Karaburun, 18 Eylül 2009, İZMİR

“Grafik Tasarım Dersinin Kapsamı ve Sanat Eğitimindeki Yeri” 18 Mart Üni., Mayıs 2011, ÇANAKKALE

 

–/–

KİTAP ÇEVİRİLERİ

Baskıresim-Kapsamlı Materyaller & Teknikler Rehberi (Editör ve çevirmen) Karakalem Yayınlar. 2012, İZMİR.

1940’tan Günümüze Resim Sanatı, (Editör ve çevirmen) Karakalem Yayınlar. 2014, İZMİR