Kategori: Hakemli Makaleler

BASKIRESMİN TANIMLANMASI VE İŞARETLENMESİ

BASKIRESMİN TANIMLANMASI VE İŞARETLENMESİ

ÖZET Baskıresim; eskizlerle başlayıp, pek çok deneme ve kontrol baskılarıyla devam eden ve numaralı baskıyla sonuçlanıncaya değin, oldukça yoğun çalışmayı gerektiren bir tekniktir. Çoğaltılabilir oluşu nedeniyle uzun yıllar resmin gölgesinde kalmış, bağımsız bir sanat formu olarak sanatçılar tarafından önemsenmemiştir. Günümüzdeki çağdaş çoğaltma teknikleriyle (fotoğraf, ofset ve dijital baskı) elde edilen reprodüksiyonlar nedeniyle de özgünlüğü tartışılır...

14 Ocak 202314 Ocak 2023
1980 SONRASI TÜRKİYE’DE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE SANATSAL YARATILAR İLE SAYISAL FOTOĞRAF ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

1980 SONRASI TÜRKİYE’DE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE SANATSAL YARATILAR İLE SAYISAL FOTOĞRAF ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

ÖZET Türkiye’de ve dünyada, bilimsel araştırmalar ve sanatsal yaratılar ile sayısal (dijital) fotoğraf arasında var olan etkileşim; kısaca bir alanın bir diğeri üzerinde yaptığı etkiler, katkılar bilimsel yayınlarda  kuramsal açıdan ele alınmaktadır. Aynı zamanda da pratik olarak çağdaş sanatsal uygulamalarda görülmektedir. Araştırmada öncelikle, 80 sonrası teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler sonucu değişen fotoğraf sanatı ile...

18 Aralık 202219 Aralık 2022
BASKIRESİM SANATI ve KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ

BASKIRESİM SANATI ve KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ

ÖZET Baskıresim,  tasarımın kalıplar aracılığıyla kağıt ve benzeri yüzeyler üzerine  aktarılmasıyla  elde edilen bir anlatım aracıdır. Kalıplar kullanılması da sanatçıya bir resimden istediği sayıda çoğaltabilme  olanağı sağlar. Bu özelliği onun pentürden ayrılan en önemli yanını oluşturur. Baskıresim teknikleri pek çok ülkede kullanılmasına, toplumun gündelik yaşamına girmesine karşın, ülkemiz kültüründe henüz yeterince yer almamakta, daha çok...

18 Aralık 202219 Aralık 2022
FOTOĞRAFTA RESİMSEL VE GRAFİKSEL YAKLAŞIMLAR

FOTOĞRAFTA RESİMSEL VE GRAFİKSEL YAKLAŞIMLAR

ÖZET Bu araştırmada sanatsal bir anlatım formu olarak fotoğraf sanatı, diğer görsel/plastik sanatlar Resim ve Grafik Sanatlar bağlamında incelenmektedir. Bu noktadan hareketle günümüzde, fotoğraf sanatı ile resimsel ve grafiksel yaklaşımlar arasındaki ilişki ortaya konmaktadır. 20. yüzyılda iletişim araç ve tekniklerinin hızlı gelişmesine koşut olarak fotoğrafın da sanatsal bir anlatım formu olarak benimsendiğini görmekteyiz. Diğer görsel...

18 Aralık 202219 Aralık 2022
KÖY ENSTİTÜLERİNDE SANAT EĞİTİMİ VE DÖNEMİN YÖNETİCİLERİNİN SANATA YAKLAŞIMLARI

KÖY ENSTİTÜLERİNDE SANAT EĞİTİMİ VE DÖNEMİN YÖNETİCİLERİNİN SANATA YAKLAŞIMLARI

ÖZET Köy Enstitülerini salt bir okul ya da bir eğitim sistemi olarak algılamak yanılgıdır. Köy Enstitülerinin başarılarından biri de ilkel tarımdan – modern tarıma, geleneksel toplumdan- çağdaş topluma ve çağdaş demokrasiye geçebilmek için verilen çabalar ve en önemlisi de Türk devrimini ve aydınlanmasını köylerde sürdüren kurumlar olmasıdır. Öğrencilerin yönetime katıldığı, üretimden gelen gücünün farkında olduğu,...

18 Aralık 202219 Aralık 2022
KURUMSAL KİMLİK TASARIMLARI VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR – (IKEA ve Koçtaş Örnekleri)

KURUMSAL KİMLİK TASARIMLARI VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR – (IKEA ve Koçtaş Örnekleri)

Esi OFLİ[1],  Arif Ziya TUNÇ[2]  ÖZET Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. Bir görsel iletişim yöntemi olan grafik tasarım ürünlerindeki tasarım da kültür ile ilgili ipuçları taşır. Sahip olduğu kültürün özellikleri, grafik tasarım görsellerinde gözlenebilen bir ülke olan İsveç, aynı zamanda kendine özgü bu grafik tasarım anlayışının da etkisiyle dünyaca ünlü...

18 Aralık 202218 Aralık 2022
TÜKETİCİ TOPLUMUN SANATI POP-ART VE KAYNAKLARI AÇISINDAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

TÜKETİCİ TOPLUMUN SANATI POP-ART VE KAYNAKLARI AÇISINDAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

ÖZET Sanatsal anlatım ve uygulamalarda, belli zaman dilimleri içinde görülen düşünce, üslup ve yorum birliktelikleri sanat akımlarını doğurmuştur. 20 y.y. da görülen sanat akımlarının tümü “Modern Sanat Akımları” olarak adlandırılmaktadır. Sanat akımlarını birbirlerinden ayırabilmek ve tanıyabilmek için, ortaya çıktığı döneme özgü siyasal, kültürel ve sosyal yapıyı, ekonomik özellikleri ve o sanat akımının felsefesini bilmek gerekir....

18 Aralık 202214 Ocak 2023