Author: admin_emre

BASKIRESMİN TANIMLANMASI VE İŞARETLENMESİ

BASKIRESMİN TANIMLANMASI VE İŞARETLENMESİ

ÖZET Baskıresim; eskizlerle başlayıp, pek çok deneme ve kontrol baskılarıyla devam eden ve numaralı baskıyla sonuçlanıncaya değin, oldukça yoğun çalışmayı gerektiren bir tekniktir. Çoğaltılabilir oluşu nedeniyle uzun yıllar resmin gölgesinde kalmış, bağımsız bir sanat formu olarak sanatçılar tarafından önemsenmemiştir. Günümüzdeki çağdaş çoğaltma teknikleriyle (fotoğraf, ofset ve dijital baskı) elde edilen reprodüksiyonlar nedeniyle de özgünlüğü tartışılır...

14 Ocak 202314 Ocak 2023
ATATÜRK İLKÖĞRETMEN OKULU İMROZ – ÇANAKKALE

ATATÜRK İLKÖĞRETMEN OKULU İMROZ – ÇANAKKALE

  1.Bölüm   Yıl 1965. Mayıs ayı… Dört çocuklu, öğretmen bir ailenin en büyük çocuğuyum. Evimiz kira. Buca Ortaokulu son sınıftayım. Derslerim güzel. Mezun olacağım. Bir akşam yemekte babam bana dönerek, öğretmen olmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de olabilir dedim. Ertesi günü başvuru için evrakları doldurup, bir yerlere götürdü. Ben bunu unutmuşum bir gün elinde...

FOTOĞRAFIN HAYATIMA GİRİŞİ

FOTOĞRAFIN HAYATIMA GİRİŞİ

Yıl 1959. Öğrenimime Ankara, Gülveren’deki  Altmışaltı evler  ilkokulunda başlıyorum. Babam Yedek Subay kurs taburunda. Kurs döneminin bitimiyle Manisa’ya taşınıyoruz. İlkokul birinci sınıfa Murat Germen İlkokulunda devam ediyorum. Kış dönemi ve ilk kez şiddetli yağmurlara ve gök gürültülerine ve yıldırımlara burada tanık oluyorum.  Kiralık evimiz Karaköy mahallesinde dere kenarında… Spil’in hemen dibinde… Nisan -Mayıs aylarında papatyaların,...

KÖSELER KÖYÜ İLKOKULU ÖĞRETMENİYİM

KÖSELER KÖYÜ İLKOKULU ÖĞRETMENİYİM

30 Haziran 1970 tarihinde İmroz Atatürk İlköğretmen Okulu’ndan mezun oldum ama yaşım tutmadığı için mesleğime başlayamadım. Ancak Kasım ayında “Kaza-i rüşt” kararı aldırarak, 28 Kasım 1970 tarihinde, Gördes ilçesine bağlı Köseler Köyü İlkokulu Öğretmeni” olarak göreve başladım. Şosede otobüsten indikten sonra iki saatlik bir yürüyüşle (daha doğrusu tırmanışla) ulaşılabilen bir yörük köyüydü. Yolu, elektriği, suyu,...

TÜRKİYE’ DE ZAMAN VE DEĞER KAVRAMI ÜZERİNE BİR ANI

TÜRKİYE’ DE ZAMAN VE DEĞER KAVRAMI ÜZERİNE BİR ANI

Türkiye çok güzel ülke. Coğrafyası, iklimi, tarihi, arkeolojik değerleri ve sıcak kanlı insanlarıyla birlikte dünyanın en güzel ülkesi. Ama kaçımız bunun farkına varıyor?  İş-aş ve bürokrasi peşinde koşmaktan çevremizi görecek halimiz mi kalıyor? Güzel bir yaşam için sadece doğanın sunduğu güzellikler yeterli mi? Bence yetmiyor. Yanı sıra yaşantımızı düzenleyen ve kolaylaştıran sistemler de olmalı. Siyaset,...

1980 SONRASI TÜRKİYE’DE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE SANATSAL YARATILAR İLE SAYISAL FOTOĞRAF ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

1980 SONRASI TÜRKİYE’DE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE SANATSAL YARATILAR İLE SAYISAL FOTOĞRAF ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

ÖZET Türkiye’de ve dünyada, bilimsel araştırmalar ve sanatsal yaratılar ile sayısal (dijital) fotoğraf arasında var olan etkileşim; kısaca bir alanın bir diğeri üzerinde yaptığı etkiler, katkılar bilimsel yayınlarda  kuramsal açıdan ele alınmaktadır. Aynı zamanda da pratik olarak çağdaş sanatsal uygulamalarda görülmektedir. Araştırmada öncelikle, 80 sonrası teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler sonucu değişen fotoğraf sanatı ile...

18 Aralık 202219 Aralık 2022
BASKIRESİM SANATI ve KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ

BASKIRESİM SANATI ve KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ

ÖZET Baskıresim,  tasarımın kalıplar aracılığıyla kağıt ve benzeri yüzeyler üzerine  aktarılmasıyla  elde edilen bir anlatım aracıdır. Kalıplar kullanılması da sanatçıya bir resimden istediği sayıda çoğaltabilme  olanağı sağlar. Bu özelliği onun pentürden ayrılan en önemli yanını oluşturur. Baskıresim teknikleri pek çok ülkede kullanılmasına, toplumun gündelik yaşamına girmesine karşın, ülkemiz kültüründe henüz yeterince yer almamakta, daha çok...

18 Aralık 202219 Aralık 2022
FOTOĞRAFTA RESİMSEL VE GRAFİKSEL YAKLAŞIMLAR

FOTOĞRAFTA RESİMSEL VE GRAFİKSEL YAKLAŞIMLAR

ÖZET Bu araştırmada sanatsal bir anlatım formu olarak fotoğraf sanatı, diğer görsel/plastik sanatlar Resim ve Grafik Sanatlar bağlamında incelenmektedir. Bu noktadan hareketle günümüzde, fotoğraf sanatı ile resimsel ve grafiksel yaklaşımlar arasındaki ilişki ortaya konmaktadır. 20. yüzyılda iletişim araç ve tekniklerinin hızlı gelişmesine koşut olarak fotoğrafın da sanatsal bir anlatım formu olarak benimsendiğini görmekteyiz. Diğer görsel...

18 Aralık 202219 Aralık 2022
KÖY ENSTİTÜLERİNDE SANAT EĞİTİMİ VE DÖNEMİN YÖNETİCİLERİNİN SANATA YAKLAŞIMLARI

KÖY ENSTİTÜLERİNDE SANAT EĞİTİMİ VE DÖNEMİN YÖNETİCİLERİNİN SANATA YAKLAŞIMLARI

ÖZET Köy Enstitülerini salt bir okul ya da bir eğitim sistemi olarak algılamak yanılgıdır. Köy Enstitülerinin başarılarından biri de ilkel tarımdan – modern tarıma, geleneksel toplumdan- çağdaş topluma ve çağdaş demokrasiye geçebilmek için verilen çabalar ve en önemlisi de Türk devrimini ve aydınlanmasını köylerde sürdüren kurumlar olmasıdır. Öğrencilerin yönetime katıldığı, üretimden gelen gücünün farkında olduğu,...

18 Aralık 202219 Aralık 2022
KURUMSAL KİMLİK TASARIMLARI VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR – (IKEA ve Koçtaş Örnekleri)

KURUMSAL KİMLİK TASARIMLARI VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR – (IKEA ve Koçtaş Örnekleri)

Esi OFLİ[1],  Arif Ziya TUNÇ[2]  ÖZET Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. Bir görsel iletişim yöntemi olan grafik tasarım ürünlerindeki tasarım da kültür ile ilgili ipuçları taşır. Sahip olduğu kültürün özellikleri, grafik tasarım görsellerinde gözlenebilen bir ülke olan İsveç, aynı zamanda kendine özgü bu grafik tasarım anlayışının da etkisiyle dünyaca ünlü...

18 Aralık 202218 Aralık 2022
  • 1
  • 2