Author: admin_emre

TÜKETİCİ TOPLUMUN SANATI POP-ART VE KAYNAKLARI AÇISINDAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

TÜKETİCİ TOPLUMUN SANATI POP-ART VE KAYNAKLARI AÇISINDAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

ÖZET Sanatsal anlatım ve uygulamalarda, belli zaman dilimleri içinde görülen düşünce, üslup ve yorum birliktelikleri sanat akımlarını doğurmuştur. 20 y.y. da görülen sanat akımlarının tümü “Modern Sanat Akımları” olarak adlandırılmaktadır. Sanat akımlarını birbirlerinden ayırabilmek ve tanıyabilmek için, ortaya çıktığı döneme özgü siyasal, kültürel ve sosyal yapıyı, ekonomik özellikleri ve o sanat akımının felsefesini bilmek gerekir....

18 Aralık 202214 Ocak 2023
BASKIRESİM SANATI ÜZERİNE KISA NOTLAR

BASKIRESİM SANATI ÜZERİNE KISA NOTLAR

Baskıresim sanatının, neredeyse resim sanatıyla birlikte başladığını söylemek çok da yanlış olmaz. Mağara duvarlarında görülen çizimlerin yanı sıra el baskılarını, uygulama tekniği yönünden baskıresim sanatının ilk örnekleri olarak değerlendirebiliriz. Günümüzdeki çoğaltma teknikleri özellik itibariyle mağara duvarlarındaki el baskıları için kullanılan teknikle aynıdır.  Kalıp, boya ve baskı işlemi değişmemiştir. Kalıp, kalıbın hazırlanması, kalıba boya verilmesi ve...

18 Aralık 202219 Aralık 2022
DEĞER.İZ

DEĞER.İZ

Günümüzde sergilerin bir proje düşüncesiyle, tekniğe ve içeriğe uygun bir isimle anılması neredeyse gelenekselleşti.  Burada da öncelikle serginin adı üzerinde durmak istiyorum. Bir baskıresim sergisiyle karşı karşıya olsak da, burada genel anlamda sanattan söz etmenin yanı sıra, sergi adı olarak belirlenen “Değer.iz” ya da “Değeriz” kelimelerinin dil bilimsel yönden önemi ve anlamları üzerinde durmanın, sanatseverler...

18 Aralık 202219 Aralık 2022
FOTOĞRAFTA YAVAŞ ENSTANTANE

FOTOĞRAFTA YAVAŞ ENSTANTANE

Fotoğraf Ders Notları:      Dış dünyamızı duyu organlarımızla algılarız. Duyarız, koklarız, tadarız, dokunur ve görürüz. Gözümüzün sahip olduğu biyolojik özellikler ve çalışma sistemi fotoğraf makinesi ile benzerlik gösterir. Bu benzerlik,  içeri giren görüntünün kalitesini arttıran mercek sisteminde, ışığın giriş miktarını ayarlayan düzenekte (iris ve diyafram), görüntünün üzerine düştüğü karanlık odada (retina ve duyar kat) ...

18 Aralık 202219 Aralık 2022
FOTOĞRAFTA ESTETİK ARAYIŞLAR VE FOTO-FÜZYONLARIM

FOTOĞRAFTA ESTETİK ARAYIŞLAR VE FOTO-FÜZYONLARIM

İnsanlık tarihi açısından bakıldığında, fotoğrafın resim sanatına göre bugün bile yeni bir ifade aracı olarak benimsendiği düşüncesi yanlış olmaz. 1800’lü yılların ilk çeyreğinden itibaren ortaya çıkan ve teknik buluşlarla sürekli gelişen ve yaşantımızda daha çok yer alan fotoğraf, özellikle günümüzde hem işlevsel, hem de estetik bir ifade aracı olarak kendi varlığını kanıtlamaktadır. Ancak fotoğrafta temel...

18 Aralık 202219 Aralık 2022
HEIDEGGER ve VAROLAN OLARAK FOTOĞRAFTA DEĞER KAVRAMI

HEIDEGGER ve VAROLAN OLARAK FOTOĞRAFTA DEĞER KAVRAMI

“Fotoğraf makinesinin belgelemek ya da sosyal ritüelleri  göstermek amacıyla kullanıldığı durumlar dışında, insanları fotoğraf çekmeye yönlendiren dürtü, güzel bir şey yakalama isteğidir.” Susan SONTAG   Kavramlar, gerçek anlamlarından farklı kullanılıp, bilerek ya da bilmeyerek açıklamaya çalışılırsa, anlaşılmakta zorluk yaşanacağı açıktır. Bu nedenle “fotoğraf” ve “Fotoğraf Sanatı” sözcüğünün taşıdığı anlamı ve farkı vurgulamak için, öncelikle  sözünü...

18 Aralık 202218 Aralık 2022
150 YILLIK BİR SÜREÇTE TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKAMIZ

150 YILLIK BİR SÜREÇTE TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKAMIZ

İzmir 2018 Türkiye de öğretmen yetiştirme politikası, 150 yılı aşkın bir süredir, ne yazık ki hala kurumlaşamamıştır. Bunun nedeni eğitim-öğretim  planlamalarının ileriye yönelik değil, günlük politikalara ve koşullara göre yapılmasıdır. Oysa eğitim, politika ve siyasete  malzeme olmayacak kadar önemli bir konudur. Devlet eğitim sorununa,  politikalar ya da partiler üstü  bir anlayışla yaklaşmalıdır. Ancak şimdiye dek...

18 Aralık 202214 Ocak 2023
KENT/KÜLTÜR, KÜLTÜR TAŞIYICILARI

KENT/KÜLTÜR, KÜLTÜR TAŞIYICILARI

ÖZET İnsanlığın başlangıçta yerleşik düzeni olmamıştır. Toplayıcılık, avcılık, balıkçılık ve yiyecek bulma umuduyla belirli alanlarda dolaşarak yaşamını sürdürmüştür. Ardından tarım ve hayvancılığa dayanan yerleşik düzene geçiş ile birlikte tarım toplumu ve  ilk köyler ortaya çıkmıştır.  Bu süreç giderek, hem kişisel, hem de toplumsal  yaşam biçimini  değişmiştir ve bunun  sonunda kentler ortaya çıkmıştır. Özellikle 18.yy ’ın...

18 Aralık 202219 Aralık 2022
TÜRK BASKIRESİM SANATI

TÜRK BASKIRESİM SANATI

1900’lü yılların başlangıcı “Türk Sanatı” için önemli bir dönemeçtir. Bu yüzyıla gelinceye kadar, Anadolu insanı sanatsal etkinlikler alanında kendini ifade etmede çeşitli yöntemleri başarıyla uygulamıştır. Bu dönem (19.y.y. öncesi) batılı anlamda resim ve heykel anlayışının dışında, kendine özgü tasarım ve artistik ilkeleriyle ulaştığı düzey itibariye, günümüz sanatçılarının dikkatini çekmektedir. Yazımızın birinci bölümünde İslam dinindeki resim...

18 Aralık 202214 Ocak 2023
BASKILARIM

BASKILARIM

Sanatçılar yaratımlarında ifade aracı olarak kendilerine en uygun buldukları teknikleri tercih ederler. Teknik tercihleri ne olursa olsun ortaya konan yapıtın, sahip olması gereken plastik ve estetik öğeler o yapıtın değerini ortaya koyar. Bu pentürde de böyledir ve heykelde de. Kuşkusuz benim tercihim olan baskıresimde de. Baskıresimle ilk kez öğretmen okulu yıllarımda tanışmıştım. Gazi Eğitim Enstitüsü...

19 Temmuz 202219 Aralık 2022
  • 1
  • 2